Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. ΕΙΝΑΙ ΕΥΡΩΠΗ

Τεράστιες δυνατότητες προσφέρει η Ελληνική Προεδρία για να προωθηθεί η εικόνα μιας αγωνιζόμενης για ένα καλύτερο μέλλον ευρωπαϊκής Ελλάδας

Γράφει ο Παναγιώτης Καρβούνης

Η Ελλάδα ασκεί για πέμπτη φορά στην ευρωπαϊκή της πορεία την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ΕΕ) και αυτό, με δεδομένη την χρονική περίοδο που διανύουμε, είναι ιδιαιτέρως σημαντικό. Για ποικίλους λόγους.

Όπως έχει τονίσει επανειλημμένα και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μανουέλ Μπαρόζο, το 2014, όντας το καταληκτικό έτος της θητείας του παρόντος Κολλεγίου Επιτρόπων αλλά και έτος ευρωπαϊκών εκλογών, θα πρέπει να είναι «έτος υλοποίησης και αποτελεσμάτων» –με άλλα λόγια, ένα έτος που δεν θα συνοδεύεται από επιβράδυνση και απολογισμό αλλά, αντιθέτως, από επιτάχυνση στην εισαγωγή και οριστικοποίηση βασικών πολιτικών της ΕΕ. Οι δε προτεραιότητες της Επιτροπής για το 2014 είναι σημαντικές για την Ελληνική Προεδρία, αλλά και για την ίδια την Ελλάδα. Στο κέντρο των προτεραιοτήτων αυτών εξακολουθεί να βρίσκεται η αντιμετώπιση της κρίσης, αλλά πλέον με έμφαση στην ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης μέσω της προώθησης της ανάπτυξης και της απασχόλησης, μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας και μέσω της αντιμετώπισης των κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό, τα θέματα που ήδη συζητούνται εντάσσονται σε γενικές γραμμές σε δύο κατηγορίες:

α) Θέματα προς έγκριση από το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά από πρόταση που έχει ήδη καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως ήδη ανέφερα, τα θέματα αυτά αφορούν κατ’ αρχήν στην προώθηση μέτρων ενίσχυσης της ανάπτυξης μέσω τόνωσης της απασχόλησης και ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς –αφορούν, δηλαδή, πιο συγκεκριμένα στην τόνωση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, στην συνεργασία εθνικών ΟΑΕΔ, στην δέσμη μέτρων για την απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών, στο τέταρτο πακέτο μέτρων για τους σιδηροδρόμους, στις δημόσιες αναθέσεις, κλπ.

Παράλληλα, για την περίοδο της Ελληνικής Προεδρίας έχει προγραμματιστεί η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης, που αφορά στα βήματα που πρέπει να γίνουν πέρα από τον μηχανισμό εποπτείας των τραπεζών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα –αφορά, δηλαδή, στον μηχανισμό εξυγίανσης, αναδιάρθρωσης και εκκαθάρισης των τραπεζών, αλλά και στο σύστημα εγγύησης καταθέσεων. Επίσης, κατά την διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας θα ολοκληρωθούν οι διεργασίες σε θέματα δικαιοσύνης, όπως η προστασία των προσωπικών δεδομένων, ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και η Οδηγία για την διοικητική συνεργασία για είσπραξη φόρων, καθώς και οι διεργασίες σε θέματα εξωτερικής συνεργασίας, όπως η εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ και η διαπραγμάτευση νέων διεθνών κανόνων για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

β) Εφαρμογή ήδη αποφασισμένων μέτρων και πολιτικών. Η Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ θα γίνει επίσης μάρτυρας της εφαρμογής σημαντικών πολιτικών που έχουν ήδη αποφασιστεί. Θα ήθελα ενδεικτικά να αναφέρω δύο από αυτές.

Η πρώτη αφορά στην ενεργοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του Πολυετούς Χρηματοδοτικού Πλαισίου 2014-2020. Μετά από δυόμιση χρόνια διαπραγματεύσεων, εγκρίθηκε πρόσφατα το νέο εξαετές χρηματοδοτικό πλαίσιο με προγράμματα που αφορούν σε όλους σχεδόν τους τομείς πολιτικής της ΕΕ: από την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και την μετανάστευση μέχρι την κοινή αγροτική πολιτική, την ενίσχυση των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών της ΕΕ και την ψηφιακή σύνδεση της Ενωμένης Ευρώπης. Τα επόμενα έξι χρόνια, η Ελλάδα θα λάβει πάνω από 35 δισεκατ. ευρώ. Μόνον για την περίοδο 2014-2015, η αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων θα χρηματοδοτηθεί συνολικά με 6 δισεκατ. ευρώ, από τα οποία η Ελλάδα θα κληθεί να απορροφήσει 170 εκατ. ευρώ. Τα δε έργα για τους τέσσερις μεγάλους αυτοκινητοδρόμους, τα οποία αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα, θα ενισχυθούν σημαντικά μέσω των επιπλέον επιχορηγήσεων που θα διαθέσει το ΕΣΠΑ και των 550 εκατ. ευρώ δανείων που θα δοθούν στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Η δεύτερη πολύ σημαντική πολιτική, η οποία συμπίπτει με την Ελληνική Προεδρία, είναι η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με έναν νέο, ενισχυμένο μηχανισμό εποπτείας. Στην Ελλάδα δεν έχει δοθεί τόσο μεγάλη έμφαση στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, καθώς δεν μάς αφορά προς το παρόν, αφού η χώρα υπόκειται στην αυστηρότερη εποπτεία που προβλέπεται στο Μνημόνιο. Θα ήθελα εδώ να παρατηρήσω ότι ο θεσμός του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου αποδεικνύει εν πρώτοις ότι η λεγόμενη δημοσιονομική και οικονομική πειθαρχία, για την οποία οι εταίροι μας συχνά κατηγορούνται ως προς την αντιμετώπιση της ελληνικής κρίσης, δεν είναι σε τελική ανάλυση μία συμπεριφορά ούτε αλαζονική ούτε εκδικητική. Η αυστηροποίηση αποτελεί πλέον κανόνα για όλα τα κράτη μέλη, ανεξαρτήτως εσωτερικής οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης ή μη. Δεύτερον, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο είναι κάτι που θα αφορά και την Ελλάδα όταν εξέλθει από το Μνημόνιο.

Τί σημαίνει, λοιπόν, Ευρωπαϊκό Εξάμηνο; Σημαίνει μεγαλύτερος εκ των προτέρων συντονισμός των δημοσιονομικών, οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών. Σημαίνει εκ των προτέρων έγκριση των εθνικών προϋπολογισμών, εποπτεία της σωστής εφαρμογής τους και επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Σημαίνει τήρηση δημοσιονομικών προϋποθέσεων, προκειμένου τα κράτη μέλη να εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στα ευρωπαϊκά Ταμεία. Σημαίνει, ακόμα, να λαμβάνεται υπόψη η κοινωνική διάσταση στην χάραξη οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής, δηλαδή να συνυπολογίζονται οι δείκτες απασχόλησης και οι κοινωνικοί δείκτες. Αυτό είναι το «τίμημα» που καλούνται πλέον να «πληρώσουν» τα κράτη μέλη της ευρωζώνης προκειμένου να μοιράζονται ένα κοινό νόμισμα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η χώρα μας μπορεί να χρησιμοποιήσει το φως των προβολέων που θα πέσει επάνω της με τρόπο γόνιμο και αποτελεσματικό, αποκαθιστώντας τον τρόπο παρουσίασής της στα ξένα μέσα ενημέρωσης και εν τέλει αποκαθιστώντας την εμπιστοσύνη των πολιτών των άλλων κρατών μελών στους πολίτες της. Δεν είναι η Ελλάδα μια χώρα ευρωσκεπτικιστών και ακραίων φαινομένων. Η Ελλάδα παραμένει μια χώρα φιλόξενη και δυναμική, που κερδίζει σιγά-σιγά το χαμένο έδαφος και επιστρέφει στην αισιοδοξία.

Εν κατακλείδι: μπορεί αυτή η Ελληνική Προεδρία να είναι «σπαρτιατική» ως προς τον προϋπολογισμό της και να μην διεξάγεται πλέον σε μέρη όπως το επιβλητικό Κάστρο των Ιπποτών στην Ρόδο, αλλά με την κατάλληλη διαχείριση τα κέρδη θα είναι τόσον ευρωπαϊκά όσο και εθνικά. Και, όσον αφορά στην χώρα μας, τα κέρδη μπορούν να είναι τόσο πρακτικά και οικονομικά –μέσω της προσέλκυσης επενδύσεων και επισκεπτών– όσο και ψυχολογικά, για έναν λαό που τέσσερα χρόνια τώρα καταβάλλει υπέρογκες προσπάθειες. Θα ήταν ευχής έργον να μην χαθεί αυτή η διάσταση –να μην χαθεί αυτή η ευκαιρία! Για να θυμηθούμε και να θυμίσουμε ότι εν τέλει εδώ, στην Ελλάδα, ξεκίνησαν όλα. Το ότι ο ελληνικός πολιτισμός αποτελεί τον θεμέλιο λίθο του ευρωπαϊκού πολιτισμού δεν είναι θέμα εθνικής αλαζονείας, αλλά μία πραγματικότητα –σε σημείο που η γνωστή φράση «η Ελλάδα ανήκει στην Ευρώπη» να είναι ταυτολογική. Η Ελλάδα δεν ανήκει στην Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι Ευρώπη.

http://www.pro-europa.eu

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s