ΣΕΒΤ: ΑΥΤΟΣ Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ…

Ποιο το σιωπηρό αλλά πολύ σημαντικό έργο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων

Tου Αθαν. Χ. Παπανδρόπουλου

Η βιομηχανία τροφίμων-ποτών όχι μόνον είναι ένας από τους ζωτικότερους μεταποιητικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, αλλά διαθέτει και την δυνατότητα να δημιουργήσει για την Ελλάδα άϋλες αξίες στις εξωτερικές αγορές, όπως είναι η φήμη και η εικόνα. Επίσης, σε μία εποχή όπου πολύς λόγος γίνεται στον αναπτυγμένο κόσμο για την υγεία και τον ρόλο της διατροφής στην θωράκισή της, η Ελλάδα –χώρα μεσογειακή και κορυφαία πηγή πολιτισμού– διαθέτει, μέσω των διατροφικών της προϊόντων, σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα δημιουργίας ζήτησης και καθιέρωσης διατροφικών προτύπων, όπως η κρητική ή μεσογειακή δίαιτα.

Έτσι, σε μια τέτοια προσπάθεια, είναι σημαντικός ο ρόλος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) –ο οποίος, πέρα από συνδικαλιστικό όργανο του κλάδου ειδών διατροφής, είναι και φορέας προώθησης της καινοτομίας, της έρευνας, του εξαγωγικού μάρκετινγκ και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Με πρόεδρο τον κ. Ευάγγελο Καλούση, εντεταλμένο σύμβουλο τον κ. Βασίλη Ζαφείρη και γενική διευθύντρια την κυρία Βάσω Παπαδημητρίου, ο ΣΕΒΤ είναι στην ουσία και ο μοναδικός αποκλειστικός εκπρόσωπος της κλαδικής μεταποίησης στην Ελλάδα –διάσταση ιδιαιτέρως σημαντική σε μία περίοδο όπου η αποβιομηχάνιση στην χώρα είναι πλέον γεγονός, ενώ ο πρώην Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών εκπροσωπεί πλέον και μη βιομηχανικές εταιρείες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒΤ, με στόχο να συμβάλει στην εθνική προσπάθεια για έξοδο από την ύφεση και είσοδο σε πορεία ανάπτυξης, έχει προωθήσει στο υψηλότερο κυβερνητικό επίπεδο ένα σοβαρό υπόμνημα, το οποίο φέρει τον τίτλο «Ο Δρόμος για την Ανάπτυξη» και αποτελεί δέσμη τεκμηριωμένων, ρεαλιστικών και άμεσα εφαρμόσιμων προτάσεων για την πραγματική οικονομία. Στο υπόμνημα, ο Σύνδεσμος ζητά η βιομηχανική πολιτική για τον κλάδο να τοποθετηθεί ψηλά στην ατζέντα της κυβερνητικής πολιτικής και προτείνει συγκεκριμένα μέτρα, που έχουν ως στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την ενίσχυση της ρευστότητας, προκειμένου να διαμορφωθεί φιλικό περιβάλλον –δηλαδή σταθερό και προβλέψιμο θεσμικό, φορολογικό και διοικητικό πλαίσιο για επενδύσεις και επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Οι προτάσεις του υπομνήματος αφορούν: στην προώθηση πραγματικών διαρθρωτικών αλλαγών, στην δημοσιονομική εξυγίανση με την δημιουργία μικρότερου και αποδοτικότερου κράτους και στην δημιουργία μιας σύγχρονης επιχειρηματικής τάξης που θα επενδύει, θα δημιουργεί θέσεις εργασίας και θα διαθέτει πόρους στην έρευνα και την καινοτομία.

Κατά τον πρόεδρο του ΣΕΒΤ κ. Ευαγ. Καλούση, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η τόνωση της εξωστρέφειας αποτελούν τα μεγάλα ζητούμενα της οικονομίας, τα οποία, για να ικανοποιηθούν, θα πρέπει να γίνει άμεση μείωση του διοικητικού βάρους των επιχειρήσεων, με περιορισμό της γραφειοκρατίας και κωδικοποίηση της νομοθεσίας. Επείγουν επίσης η μείωση του κόστους ενέργειας, η άμεση επιστροφή του ΦΠΑ και η επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης. Σχετικά δε με την τόνωση της εξωστρέφειας, ο ΣΕΒΤ θεωρεί άμεση την υλοποίηση των παρακάτω παρεμβάσεων:

*εκπόνηση προγραμμάτων για στοχευμένες προϊοντικές έρευνες αγοράς σε χώρες του εξωτερικού και ανάπτυξης διεθνούς «brand name»,
*πλήρη καταγραφή των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην διαδικασία των εξαγωγών ή εισαγωγών από το ίδιο το κράτος, τα κλειστά επαγγέλματα και τις συντεχνίες,
*ίδρυση «Εταιρείας Προώθησης Ελληνικών Τροφίμων (ιδιωτική εταιρεία ή ΣΔΙΤ, κατά τα πρότυπα του ΕΟΤ), που θα φροντίζει να εξασφαλίζει πρόσβαση στις σημαντικές εξαγωγικές αγορές για ανταγωνιστικά ελληνικά προϊόντα και παραγωγούς, συντονίζοντας καμπάνιες μάρκετινγκ με σταθερό και μακροχρόνιο προγραμματισμό.

Ο Σύνδεσμος δίνει επίσης ιδιαίτερο βάρος στην προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης, γιατί πιστεύει ότι μόνον με καινοτομίες δημιουργούνται νέες προστιθέμενες αξίες. Έτσι, συμμετέχει ενεργά στην Τεχνολογική Πλατφόρμα «Food for Life», στόχος της οποίας είναι: *η καινοτομία στον κλάδο των τροφίμων, *ο συντονισμός των δραστηριοτήτων για την έρευνα και την διαμόρφωση κοινής στρατηγικής της ευρωπαϊκής βιομηχανίας τροφίμων γύρω από τις επιστήμες των Τροφίμων και της Διατροφής, *η κινητοποίηση μιας κρίσιμης μάζας φορέων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, *η προώθηση της συνεργασίας, της επικοινωνίας, της εκπαίδευσης και της μεταφοράς τεχνολογίας.

Ας σημειωθεί ότι η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα συγκροτήθηκε τον Μάϊο 2009 με πρωτοβουλία του ΣΕΒΤ κα της ΕΤΑΤ Α.Ε., στο πλαίσιο της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής, συγκεντρώνει δε τους κύριους «εταίρους» του κλάδου των τροφίμων, όπως μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις του χώρου, επιχειρήσεις της πρωτογενούς παραγωγής, ερευνητικό κέντρο και πανεπιστήμια, ελεγκτικούς φορείς, παράγοντες πολιτικού σχεδιασμού, ενώσεις καταναλωτών, κλπ.

Αξιοσημείωτη είναι επίσης η συμμετοχή του ΣΕΒΤ σε μία σειρά από κοινοτικά προγράμματα, όπως και η προσπάθειά του να κάνει πιο στενή την συνεργασία του αγροτικού τομέα με την μεταποίηση. Ο Σύνδεσμος πιστεύει ότι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πρέπει να υιοθετήσει ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό πρόγραμμα για την ισχυρότερη σύνδεση της ελληνικής γεωργικής παραγωγής με την αντίστοιχη μεταποίηση και προτείνει στις προτεραιότητες του προγράμματος να ενταχθούν:

*Η στήριξη των αγροτών σε θέματα τεχνολογίας και επιχειρηματικής δραστηριότητας, για την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας, προϊόντων προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, που θα είναι πιστοποιημένα και θα αποτελούν άριστη πρώτη ύλη για την μεταποίηση•
*Η ενθάρρυνση της τοπικής γεωργικής παραγωγής, μέσα από Προγράμματα Συμβολαιακής Καλλιέργειας (κατά το πρότυπο του Προγράμματος Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού για την παραγωγή μπίρας)•
*Η παραγωγή προϊόντων βάσει συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης και πλήρους ιχνηλασιμότητος, με στόχο την ποιότητα, την μεγέθυνση του παραγόμενου όγκου και την μείωση των τιμών, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της αγροτικής παραγωγής•
*Η δημιουργία ανεξάρτητου φορέα με ιδιώτες, ο οποίος θα παρακολουθεί την πορεία της κάθε σοδειάς και θα μπορεί να εκδίδει στατιστικά στοιχεία για τις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις.

Τέλος, για μια καλύτερη λειτουργία των αγορών, ο ΣΕΒΤ από καιρό τώρα συμμετέχει στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία The Supply Chain Initiative, με στόχο την δημιουργία υγιούς πλαισίου συνεργασίας μεταξύ μεταποιητικών επιχειρήσεων και αλυσίδων λιανικού εμπορίου και την εφαρμογή μηχανισμών και κανόνων εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς. «Εύρυθμη λειτουργία που σαφώς ευνοεί τον καταναλωτή και τις επιλογές του», υποστηρίζουν οι πρωτεργάτες της πρωτοβουλίας αυτής.

Από αυτά που προηγούνται, είναι σαφές ότι η ελληνική βιομηχανία τροφίμων διαθέτει έγκυρη και αποτελεσματική εκπροσώπηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με έναν φορέα ο οποίος γνωρίζει παράλληλα να παράγει και θετικό έργο.

http://www.europeanbusiness.gr

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s